OBČNI ZBOR LITERARNO KULTURNEGA DRUŠTVA PRASILA SREDIŠČE OB DRAVI

 

Kraj: Središče ob Dravi, Mladinska ulica 6 ter zoom:

https://us04web.zoom.us/j/74430056949pwd=ZQcCaEWhr25i4OsW5yBJfKQacfjLpE.1

Datum: 18. 3. 2023

Ura: 15.00

 

DNEVNI RED :
1. Pozdrav, prisotnost

2. Pregled dogajanja v 2022

3. Načrt za 2023

4. Izvolitev predsednika, tajnika, blagajnika ter nadzornega odbora za obdobje 2023 – 2028.

5. Razno

 

 

Vabljeni!

                                                                              Helena Srnec

Predsednica literarno kulturnega društva Prasila