Franc Krnjak, domoznanec, zbiratelj ljudskih šeg in navad, črtičar, naravovarstvenik in veteran slovenske osamosvojitve (VSO).

Franc Krnjak se je rodil 16. marca leta 1951 – Središče ob Dravi. Živi v Ivanjkovcih.

Osnovno šolo je obiskoval v domačem kraju, izučil se je za prodajalca in ob delu opravil izobraževanje za ekonomskega tehnika.

Leto po osamosvojitvi Slovenije je ustanovil nestrankarsko Ekološko gibanje, v katero je pritegnil mnogo članov lovskih družin takratne občine Ormož. Gibanje se je pozneje stopilo z Zelenimi Slovenije in tako izgubilo pomen za katerega je bilo ustanovljeno. Aktivno je sodeloval pri poskusu ustanovitve Krajinskega parka Središče ob Dravi, med drugim je ustanovil odmeven Civilni forum za mejo na Dravi. Krnjak je prav tako soustanovitelj Društva general Maister za Prlekijo in Prekmurje, prav tako pa je eden od pobudnikov in soustanovitelj Zgodovinskega društva Ormož, kateremu je tudi nekaj časa predsedoval.

Franc Krnjak je avtor zgodovinskih, etnoloških in leposlovnih del, ki jih je objavljal v celjski Zgodovinici za vse, ljutomerskih Zgodovinskih listih, zborniku Ormož skozi stoletja, reviji Lovec in Ptičarji, največ pa v domačih Zgodovinskih zapisih. Spisal je spominsko brošuro o središki godbi Da capo al – simile, etnološki zbornik O ljudskih grbih in še kaj… (2013), zbornik Iz preteklosti vzhodnoprleškega konca, je pa tudi soavtor Kronike Središča ob Dravi (2011).

Je organizator, udeleženec in sodelavec mnogih simpozijev in odkritij spominskih plošč pomembnim Prlekom, npr. Francu Kovačiču, Štefanu Modrinjaku, Ivanu Dečku, Štefanu Kočevarju, Stanku Vrazu, Janku Lešničarju, Karlu Ozvaldu, Božidarju Raiču, Mateju Slekovcu, Vinku Brumnu, Jakobu Kelemini, prav tako pa je bil organizator obeležitve 130. in 140. obletnice ormoškega tabora.

Prejel je ormoško občinsko bronasto priznanje (2012).