Martin Kojc.

Psiholog, parapsiholog, filozof in publicist.

Martin Kojc (vzdevek Iki) se je rodil leta 1901 v  Središču ob Dravi, umrl je leta 1978 v Središču ob Dravi.

Kojc se je šolal v Središču ob Dravi in na Ptuju. Gimnazijo je obiskoval v Mariboru in jo končal leta 1918. V naslednjih letih se je kot samouk posvetil preučevanju filozofije, psihologije in parapsihologije.

Do začetka 2. svetovne vojne je deloval v Berlinu (Nemčija), kjer je med leti 1930 in 1933 vodil praktično življenjsko posvetovalnico in dosegal s svojo psihoterapijo pomembne uspehe.

Imel je strokovna predavanja v Berlinu, Haagu, Amsterdamu in Rotterdamu.

Po prihodu Hitlerja na oblast se je vrnil iz Nemčije v Slovenijo ter v Ljubljani odprl podobno posvetovalnico za življenjski pouk.

Takratni dnevni tisk je veliko pisal o njem, ljudje so ga začeli spoznavati prek člankov in intervjujev.

Ob okupaciji se je vrnil v rojstni kraj in preživel vojno v kulturnem molku.

Bil je prvi slovenski hipnotizer, napisal je več knjig, ki so največji odmev doživele v tujini, predvsem na Nizozemskem, kjer ponatisi izhajajo še danes, in v Nemčiji. Slovenskim bralcem je bil povečini predstavljen šele v tretjem tisočletju.

V delih Učbenik življenja (1990; po nemški izdaji iz leta 1935)[1], Samozdravljenje nervoznih težav (1992; po IV. nemški izdaji iz leta 1962),  Pot k sreči (2001; po nemški izdaji iz leta 1940), Razsvetljeni človek (2005; po izdaji leta 1974), je opisal svojo metodo psihoterapije in svoj pogled na življenje.[2]

Učbenik življenja
Kojc v delu razmišlja o zakonih mišljenja. Sprašuje se, kako lahko aktiviramo moč misli in dosežemo svoje cilje? Sprašuje se tudi o smislu življenja in o resnici stvarjenja.

Kojc za učbenik pravi: Delo je učbenik, v njem bomo spoznali duhovne zakone, ki jih bomo uporabljali, da bi se naša usoda oblikovala po naših željah.

UVOD

- Človeška misel lahko zdravi ali ubija. Misel je zdravilo

- Vzrok bolezni vedno tiči v mislih

-Vsak dan mi gre v vsakem pogledu vedno bolje in bolje

- S smehom se krepi naše telo

- Strahovi so plod našega lastnega duha. Noben strah ni utemeljen

- Sugestija

- Post

- Čas poduhovljenja, čas višje vednosti (eno z virom vsega življenja)

I. LEKCIJA

- Moč misli

- Prepričanje

- Materialno je zrcaljenje duhovnih idej o življenju

II. LEKCIJA

- Kako priti do prepričanja, da bom ozdravel in da ne bom nikoli več doživel nobenih neuspehov?

- Prasila, volja prasile – svoja pravica in svoja določenost

- Želje – namen človekovega obstoja je v izpolnjevanju želja

III. LEKCIJA

- Spoznanje

- Sreča pride potem, ko smo se ji odrekli

- Prepričanje, da se bo želeno zgodilo (nesmiselno hotenje preneha)

- Trpljenje

IV. LEKCIJA

- Prasila in njen načrt po katerem ustvarja

- Vse je vnaprej določeno in se neprestano razvija

- Volja razodeva prasilo človeku po željah

- Bolezni, neuspehi, nesreče doživimo, da dosežemo veliko resnico, ki nam jamči izpolnitev naših želja

- Zaupati prasili!

V. LEKCIJA

- Ljubezen do okolice

- Ljubezen, razumevanje in uvidevnost

- Sila, ki vse ustvarja, ustvarja z mislimi ljubezni

- Človeška želja je del volje prasile (univerzalno delovanje prasile)

VI. LEKCIJA

- Nova duhovna naravnanost preide v navado

- Koncentracija (meditacija) – vztrajno ohranjanje določene miselne slike (tišina, sprostitev – doseči stanje popolnega miru in ravnovesja (normalno stanje človeka)

VII. LEKCIJA

- Zaupanje prasili in se enostavno brezskrbno in brez bojazni po najboljši vednosti in vesti prilagaja zahtevam sedanjosti

- Spoznanje, da zlo nikjer ne obstaja

- Počutiti se moramo kot gostje tega sveta

- Doživljanje brezskrbne sedanjosti – sreča je v sedanjosti

- Naš jaz je kot del prasile brez začetka in konca. Smrt je prehod v novo obliko bivanja

VIII. LEKCIJA

- Novo pojmovanje življenja

IX. LEKCIJA

- Prasili moramo prepustiti skrb za vse v našem življenju

- Zgodi se to, kar si želimo

- Ukrepi zoper bolezni

- Določenost človeka

X. LEKCIJA

- Z razumskim mišljenjem želimo logično razjasniti različne učinke. – napačno presojanje dozdevnih dejstev – napačni sklepi – napačen življenjski nazor – uresničevane nasprotnega kar si želimo

- Vzrok je vselej naša lastna nevednost, zaradi katere nastane napačen življenjski nazor

- Vse slabo oz. nezaželeno imeti za dobro (se nehati bojevati zoper nje)

- Kadar nam je vseeno, smo notranje prepričani, da se bo zgodilo nekaj zaželenega, in iz tega razloga se to preprosto zgodi.

- Moč zaupanja, ki izpolnjuje želje (+ poudarjanje dobrega v vsem)

 

Njegovo sporočilo je, da se moramo popolnoma prepustiti vsevedni in vsemogočni nadzavesti, ki nam naj vodi življenje.

Ta pogled na življenje nam odpre nove, doslej neslutene možnosti. Omogoči nam, da se povežemo s središčem vseh sil. Doslej smo poskušali samo vplivati nanje in si jih na nek način pridobiti. Kar smo prej iskali zunaj nas, se je preneslo v nas same. S tem spoznanjem smo nenadoma postali lastniki vsega, kar potrebujemo za življenje.

 

 


[1]Preveden je v več jezikov- nemščino, nizozemščino, japonščino, esperanto…,

[2] Njegova dela je iz nemščine prevedla njegova žena, Tončka Kojc.