NATEČAJ ZA NAJBOLJŠO PESEM IN KRATKO ZGODBO

»Nikjer na svetu ni tako krasnih pokrajin, kakor so naše tod okoli. In nikjer ali malokje se najde tako čilih in lepih ljudi, kakor so naši. Globok vir nudijo umetnosti naša dežela in naši ljudje«. (Franc Ksaver Meško)

Literarno kulturno društvo KUD Prasila razpisuje natečaj za najboljše literarno besedilo v šolskem letu 2013/14 na  temo Prlekija, moj dom.

Avtorji lahko ustvarjate svoje literarne izdelke – pesmi in kratko zgodbo v slovenskem zbornem jeziku ali v prleškem narečju.

Predvidenih je več knjižnih nagrad, najboljša besedila pa bodo javno predstavljena na dogodku Večer prleške poezije in vina (predvidoma meseca septembra 2014) v Središču ob Dravi.

Prispela literarna besedila bo na podlagi kriterijev (skladnost vsebine z razpisano temo, izvirnost, inovativnost v slogu) ovrednotila komisija v sestavi:

Aleksandra Štih, Jasna Munda, Danica Žerjav, Helena Srnec

Rezultate natečaja bomo javno objavili na internetni strani kudprasila.si

meseca junija 2014, avtorji bodo o rezultatih tudi pisno obveščeni.

Pesmi in kratke zgodbe oddajte ali pošljite po e-pošti kud.prasila@gmail.com ali na naslov: KUD Prasila, Slovenska cesta 44, 2277 Središče ob Dravi, najkasneje do 10. maja 2014. Ne pozabite pripisati osnovnih podatkov o avtorju (ime, priimek, rojstni podatki, kraj, razred).

Veliko ustvarjalnega navdiha vam želi

KUD Prasila!